”Om oss”

Botnia Företagshälsovårds personal har lång erfarenhet och arbetar genuint för att erbjuda Dig som företag och Dig som personkund högkvalitativ service.

Kontakta oss

Ny FöretagskundAllmän frågaSöker tjänst

06-781 3500 Besöksadress Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad Öppettider måndag till fredag 8:00 - 16:00

Allmänt om föreningen

Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. grundades 1976 och är ideell och medlemsföretagens gemensamma företagshälsovård. I stället för krav på ekonomiskt resultat kan vi fokusera på att på bästa sätt stöda våra kunders arbetshälsa och välmående. För tillfället producerar vi företagshälsovårdstjänster för närmare 300 företag i Jakobstad med omnejd. Jakobstads Arbetshälsovård r.f. har i maj 2017 flyttat in i nya och ändamålsenliga utrymmen på Stationsvägen 1. Vår verksamhet styrs av en styrelse bestående av representanter från våra kundföretag.

Vi är medlemmar i Suomen Työterveys ry, vilket ger oss ett nationellt nätverk av företagshälsovårdsstationer i så gott som hela Finland. Suomen Työterveys ry är det fjärde största företagshälsovårdsnätverket i Finland: vi betjänar ca 4900 företag och 90 000 arbetstagare.

Värderingar

Förtroende och engagemang

Vårt agerande skapar förtroende och trygghet. Vi håller vad vi lovar. Vår dagliga verksamhet baserar sig på ärlighet och genomskinlighet. Service är en självklar känsla i kontakten med oss. Vårt mål är att vi med vårt engagemang överträffar kundens förväntningar.

Vision

Botnia Företagshälsovård är alla lokala företags förstahandsval vid val av företagshälsovård.

Mission

Målet med Botnia Företagshälsovårds verksamhet är friska och välmående arbetstagare i våra kundföretag.

Botnia Företagshälsovård vill också i fortsättningen vara en lokal företagshälsovårdsaktör där närheten till kunden är viktig och där kunden har möjlighet att vara med, ta beslut och påverka företagshälsovårdens innehåll.

Den service som Botnia Företagshälsovård erbjuder ska vara baserat på effektiva och beprövade modeller och metoder.

Läs mer..

Strategi

Upprätthålla en organisation där kunden och kundens arbetsförmåga och hälsa är i fokus.

Vidareutveckla en organisation som ger medarbetarna frihet att utvecklas, alla medarbetares yrkeskunskap kommer på bästa sätt till nytta och där organisationens mål är en välmående medarbetare.
Vidareutveckla en organisation där det finns möjlighet att utveckla arbetsredskap och -metoder.

Läs mer..

Vi som jobbar här

Läkare

Leena Furubacka

Leena Furubacka

Företagsläkare

Juhani Lehtonen

Juhani Lehtonen

Företagsläkare

Gustaf Nyman

Gustaf Nyman

Specialistläkare för öron-, näs- och strupsjukdomar

Maria Näsman

Maria Näsman

Företagsläkare

Signe Salumets

Signe Salumets

Allmänläkare

Anders Sjöholm

Anders Sjöholm

Specialläkare inom radiologi

Göran Strandin

Göran Strandin

Ledande företagsläkare

Bjarne Östman

Bjarne Östman

Företagsläkare

Kanske du är vår följande läkare?

Kanske du är vår följande läkare?

Hälsovårdare

Viktoria Asplund

Viktoria Asplund

Företagshälsovårdare

(mammaledig)

Pia Dahlberg

Pia Dahlberg

Företagshälsovårdare

Anja Grankulla

Anja Grankulla

Företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 9-10, 14-15, fre kl. 9-10

Carina Häggblom

Carina Häggblom

Företagshälsovårdare

(mammaledig)

Outi Kalliosaari

Outi Kalliosaari

Företagshälsovårdare

Telefontid må-fre kl. 9-10, 14-15

Anna Nygård

Anna Nygård

Företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 9-10, 14-15, fre kl. 9-10

Pia Pahkakangas

Pia Pahkakangas

Företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 10-11, 15-15.45

Heli Peltokangas

Heli Peltokangas

Ledande företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 9-10, 14-15, fre kl. 9-10

Anu Porkholm

Anu Porkholm

företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 9-10, 14-15, fre kl. 9-10

Malin Renvall

Malin Renvall

Företagshälsovårdare

Telefontid må-to kl. 9-10, 14-15, fre kl. 9-10

Marjo Vuorinen

Marjo Vuorinen

Hälsovårdare

Telefontid må-fre kl. 9-10

Fysioteraputer och psykologer

Nina Backman

Nina Backman

Psykolog

Lena Nygård

Lena Nygård

Företagspsykolog

Teija Rönnqvist

Teija Rönnqvist

Ledande företags­fysioterapeut

Kim Sandbacka

Kim Sandbacka

Företags­fysioterapeut

Administration

Maria Backlund

Maria Backlund

Receptionist

Tina Dahlbacka

Tina Dahlbacka

Kanslist

Marika Lassfolk

Marika Lassfolk

VD

Anne Mastola

Anne Mastola

Receptionist

Pia Wikar

Pia Wikar

Läkarsekreterare

citotest-logo-001
Tina Dahlbacka

Tina Dahlbacka

Kanslist

Marita Hanhineva

Marita Hanhineva

Laborant

Anne Lind

Anne Lind

Laboratorieskötare

Annika Sundqvist

Annika Sundqvist

Laboratoriechef

Patientombudsman

Patientombudsman

Heli Peltokangas
heli.peltokangas[at]pttry.fi
Tel. 06-781 3500